Cung cấp giải pháp ứng dụng web & di động trong công tác quản lý doanh nghiệp.

Thiết kế hệ thống IoT & Robotics trong các lĩnh vực xây dựng, sản xuất và nông nghiệp.

Chuyển giao công nghệ IoT & Robotics trong sản xuất nghiệp

Giới Thiệu

Công ty TNHH Công Nghệ ITR

ITR (Viết tắt của cụm từ Internet of Things and Robotics) là công ty về công nghệ phát triển ở các lĩnh vực:
  •      1. Lập trình web, lập trình di động
  •      2. IoT & Robotics
  •      3. Nông nghiệp công nghệ cao
Ngay từ khi thành lập, công ty đã soạn thảo và ban hành "Hệ thống quản lý chất lượng" theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 bao gồm Chính sách chất lượng, Sồ tay chất lượng, các Quy trình làm việc phục vụ công tác điều hành doanh nghiệp và triển khai dự án.

Dịch Vụ

Lập trình web, lập trình di động

- Hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến; Hệ thống quản lý tài chính trực tuyến; Hệ thống quản lý khách hàng trực tuyến; Hệ thống quản lý chất lượng trực tuyến; Hệ thống quản lý thiết bị trực tuyến; Hệ thống quản lý vật tư trực tuyến; Hệ thống quản lý mua sắm trực tuyến; Hệ thống quản lý công việc trực tuyến; Hệ thống quản lý dự án trực tuyến.

Hệ thống công nghệ IoT & Robotics

- Hệ thống điều khiển nhà thông minh.

- Hệ thống IoT và Robotics ứng dụng trong nhà máy sản xuất.

- Hệ thống IoT và Robotics ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao.

Nông nghiệp công nghệ cao

Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực NÔNG NGHIỆP kết hợp các lĩnh vực xây dựng (xây dựng nhà màng, nhà điều hành dự án), công nghệ thông tin (hệ thống phần mềm quản lý và truy xuất nguồn gốc), tự động hóa (hệ thống điều khiển IoT, Robotics).

Chào mừng bạn đến với ITR Technology

Với phương chăm mang đến dịch vụ tốt nhất và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, chúng tôi luôn lắng nghe và cải tiến chất lượng dịch vụ.

Dự Án Tiêu BiểuHệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp trực tuyến

Ứng dụng web và di động


Ứng dụng quản lý dự án xây dựng

Ứng dụng web và di động


Ứng dụng và chuyển giao công nghệ IoT & Robotics trong sản xuất nông nghiệp

Nông nghiệp công nghệ cao

Chào mừng bạn đến với ITR Technology

Báo giá

Liên hệ

Gọi: 0906-729-600
Thứ hai - thứ bảy (8am-5pm)

Email: info@itr.com.vn
Web: www.itr.com.vn

Trụ sở chính: Số 45, Tổ 2, Ấp Phú Bình, Xã Phú Vĩnh, Thị Xã Tân Châu
Tỉnh An Giang, Việt Nam

Your message has been sent. Thank you!